Johtaminen on viestintää, viestintää viestintää. Tärkeintä kaikessa viestinnässä on saada aikaan kuulijoissa tunne voimaantumisesta, inspiraatiosta ja halusta olla mukana.

Lue lisää