Oma työtuolini

Konsultointia ja yrityksen kehittämistä

Tarkoituksenani on tuottaa laadukkaita yritysten kehittämispalveluita pk- ja startup-yrityksille kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun tueksi.
Palveluni perustuvat ammattitaitoon ja kokemukseen. Panostan kuunteluun ja keskusteluun. Haluan tehdä tilanteestasi kanssasi hyvän analyysin ennen tarjousta. Sen jälkeen muotoilen ehdotuksen, josta voimme keskustella ja hioa sitä sellaiseksi, että se vastaa tarvettasi.
Palveluni on henkilökohtaista kanssakäymistä, jonka tavoitteena on yrityksen kohonnut kyky tehdä kannattavaan liiketoimintaan johtavia päätöksiä ja toimia.
Palveluni ytimessä on itseohjautuvuuden nostaminen, analyyttinen ja tuloksekas työskentely sekä yhteinen päätöksenteko yrityksissä.

Esimerkkejä palveluistani

Yrityksen tilanteen arvioiminen

Tämän tavoitteena on selvittää sen hetkisten haasteiden syyt ja luoda pohja kehittämistoimille. Useimmiten siihen riittää yksi tapaaminen, jossa haastattelen yrityksen johtoa. Perehdyn yrityksen suunnitelmiin, tärkeimpiin raportteihin ja talousdokumentteihin, joista teen yhteenvedon ja raportoin havainnoistani. Loppukeskustelussa teen asiakkaalle ehdotuksen seuraavista toimenpiteistä yrityksen kehittämiseksi. Aikaa tähän varataan kaksi työpäivää, joista asiakkaan kanssa käytetään 3-4 tuntia. Tilannearvion ja raportin hinta on
2 500 € + alv 24%.

Strateginen suunnittelu ja toteutus

Strategisen suunnittelun ja toteutuksen konkretisointi ja tärkeimpien kriittisten menestystekijöiden listaaminen, tavoitteenasettelu ja työsuunnitelma antavat hyvää pohjaa kasvun tekemiselle. Työ edellyttää alkupalaverin,  jossa voidaan hyödyntää tekemääni tilannearviota. Kriittiset menestystekijät (yleensä 3-5 kpl) vaativat syntyäkseen 2-3 työpalaveria ja välitöitä. Niistä edelleen johdettavat tekemisen mittarit ottavat kaksi työpäivää.  Tämän jälkeen tapahtuvat kuukausittaiset tapaamiset, tekemisen evaluointi ja mahdolliset muutokset kestävät muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen tarpeen mukaan. Esimerkkihinta noin viiden päivän  prosessille on alkaen 9000 € + alv 24% ja kuukausituki 1400 €/päivä + alv 24%.. Ole yhteydessä ja sovitaan tapaaminen. 

Interim-tuki

iJatkuvan tuen palvelu on kustannustehokasta tukea, jossa yrityksen johtotiimiä täydennetään osa-aikaisella tiimin ulkopuolisella osaajalla. Tällaisia ovat yleensä erilaiset kehitysprojektit, COO:n tehtävät tai johtoryhmän jäsenten henkilökontaista mentorointia. Työskentelytapa sovitaan tapauskohtaisesti ja tukeen kuuluu toimintasuunnitelma ja raportointi. Kerran viikossa tapahtuvan interim- johtamisen hinta on alkaen 4 500 €/ kk + alv 24%. Kokemukseni mukaan palvelun kesto on minimissään kuusi kuukautta. 

Muut palvelut

Muihin yrityksen kasvupalveluihin minulta löytyy ratkaisuja ja kumppaniverkostoa. Pystyn auttamaan:
  • rahoituskelpoisuuden valmistelussa ja rahoitusinstrumenttien valinnassa ja hankinnassa
  • kansainvälistymisessä; suunnittelussa ja itse operaatiossa
  • markkinoinnin ja myynnin strategiassa, suunnittelussa ja  kehittämisessä 
  • tiimien johtamisen tuessa, palvelumuotoilussa ja työympäristön hyvinvoinnin kehittämisessä. 
Osan näitä palveluja teen yhdessä yhteistyökumppaneitteni kanssa. 

Konsultointi on käsityötä.