Missä ollaan ja mihin halutaan mennä – nyt on aika tarkistaa

Lauttasaari 31.5.2020

Yrityksen toimintaympäristö on todennäköisesti muuttunut viime kuukausien aikana. Muutos on voinut olla raju ja paluu uuteen normaaliin ei näytä paluulta samaan vanhaan. Muutoksesta on mahdollisesti opittu uutta ja sen kiinnittäminen ja sopeuttaminen uuteen normaaliin on nyt elintärkeää. Ihmiset ovat muuttuneet. Onko yrityksellä sama hyvä tiimi kasassa. Kuinka paljon arvomaailma, kulttuuri ja osaaminen ovat muuttuneet viimeisen kahden-kolmen kuukauden aikana. Ostokäyttäytyminen on muuttunut. Varovaisuutta on paljon ilmassa ja se pitää huomioida tulevassa kassavirrassa. Pärjäämmekö tulevassa vanhoilla eväillä ja tavoitteilla vai pitääkö muuttua. Mutta mihin? 

Nyt on oiva aika tarkistaa omat tavoitteet, strategia ja tärkeimmät toiminnalliset stepit halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Voi hyvinkin olla, että strategiasi oli riittävän joustava ja skenaariot niin kattavia, että isoa remonttia ei tarvitse tehdä. Toinen puoli asiasta on se, että maailma näyttää niin erilaiselta ja epävarmalta, että tulevaisuudentarkastelu on pakko tehdä. 

Minun ehdotukseni on, että yritys tekisi ainakin nämä toimet. Jos kaikki näyttää hyvältä, niin muutosta ei tarvita, mutta tämäkin lopputulos pitää kommunikoida omalle henkilöstölle, asiakkaille ja omistajille. Prosessi on strategian validiointi ja sen tuloksista syntyvä muutosjohtaminen. Tähän kannattaa uhrata ainakin yksi päivä. Validiointi ei ole yksi johtoryhmän tai hallituksen tehtävä. Koko henkilöstö pitää olla mukana, jotta kaikki osaaminen ja tieto saadaan valutettua haluttuun muotoon. 

Strategian kertaaminen ja tilannekatsaus – missä mennään ja ollaan koko yrityksen osalta

Tämä on johtoryhmän tehtävä. Ulkopuolinen sparraaja tuo todennäköisesti uusia kulmia ja ajatuksia. Tavoitteena on varmistaa kaikille nykytila ja selvittää kokonaisuus. Avoimuus, läpinäkyvyys ja keskusteleva ilmapiiri on tärkeitä elementtejä. Vanhat kalvot esille, tusseja ja posti-it-lappuja seinät täyteen.

Tiimien/osastojen/ryhmien saavutukset

Tähän tarvitaan kaikkia. Yrityksen johdolla on erinomainen tilaisuus nostaa vastuullisuus keskiöön. Johtoryhmän esiintyminen on suoraan verrannollista siihen mitä henkilöstö kertoo ja arvioi. Nyt on tilaisuus nostaa motivaatio ihan eri tasolle ja luoda mahdollisuus uudelle kulttuurille, jossa vastuuntunto kaikilla on selviö ja se tukee tekemisen laatua ja tuottavuutta. Tässä kohdassa voi myös tarkistaa onko osaaminen jakautunut oikein suhteessa panostuksiin ja tuotto-odotuksiin.

Tarvitseeko strategia päivitystä? 

Kaikesta edellä syntyneestä on tehtävä realistinen analyysi ja johtopäätökset. Kuten aikaisemmin totesin, niin iso muutos ei ole tavoitteena. Jos strategia tuntuu hyvältä suhteessa skenaarioihin, niin älä muuta mitään. Huomma, ett henkilöstön kanssa toteutetut keskustelut ovat todennäköisesti tuoneet tärkeitä muutostarpeita. Toteuta ne heti ja kommunikoi muutokset hyvin. Tällä saat aikaan voimaantuneempaa asennetta ja sitoutuminen paranee. 

Käynnistyssuunnitelma, action pointit ja mittarit

Tässä kohdassa on mennyt minimissään yksi päivä. Johtoryhmälle jää iso duuni ottaa vetovastuu strategian muutoksen konkretisoinnista ja johtamisesta. Strategian tavoitteet, action pointit, must win battlet tms. pitää kirjoittaa auki tavoitteineen.  Iteroi riittävän monta kertaa tavoitteet henkilöstön kanssa, jotta päästään asian ytimeen. Onnistuminen vaatii dataa ja mittareiden valinta on tärkeää. Konkreettisuus ja vaikutus ovat tärkeimmät asiat mittareissa. Valitse parhaat ydintiimiin, joka on vastuussa operatiivisesta toteuttamisesta. 

Viestintä ihmisille – omat ja vieraat 

Valittu muutos ei toteudu, jos et ole valmistautunut viestimään lähes jokaista liikettä ja päätöstä. Ole avoin ja ole vastuullinen. Kerro mitä ollaan tekemässä ja miksi. Ota huomioon tunteet ja aika. Muutos ei ole yhden yön juttu. Aikaa ei ole kamalan paljon. Älä unohda asiakkaita ja omistajia. He luovat yhdessä henkilöstösi kanssa arvoa yrityksellesi. Strategiasi kuuluu myös heille. 

Jos tarvitset apua tämän prosessin käynnistykseen, niin ole yhteydessä. Autan mielelläni. Nyt on aika tehdä tämä ja on pikkaisen hoppu.