Johtamisen taito

Lauttasaaressa 17.5. 

Johtamisen taidoista viestintä on tärkein taito menestyvään liiketoimintaan. Viestintä johtamisessa ei ole uusi keksintö. Muuttunut työelämä vaatii muutosta johtamisessa ja viestinnässä. Itseohjautuvat tiimit, sosiaalisen median vaikutukset, etätyö, jatkuva muutos, sidosryhmien tarpeet ja omistajien vaatimukset ovat muuttuneet voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Uusimman haasteen toi koronan aiheuttama poikkeustila, joka vaatii omanlaisensa johtamisen kriisissä, kriisistä nostamisessa ja kriisin jälkeisessä elämässä.

Keskeistä johtamisessa on ihmisten voimaannuttaminen, motivointi ja selkeä tavoitteiden asettaminen. Johtajan viestintä ei voi olla organisaatiomuminaa vaan henkilökohtaista yksilöön kohdistuvaa viestintää, joka on avointa, läpinäkyvää ja motovoivaa. Kaikki viestintä pitää olla merkityksellistä ja sen lopputuloksena syntyvä vaikutus pitää osata kertoa ja sitä pitää johtaa. Pelkän viestin jakaminen ei johda mihinkään. Viestintää liittyy aina johtamista. 

Mitkä ovat hyvän viestinnän tavoitteet? 

Johtamiseen kannattaa luoda selkeät tavoitteet, joiden noudattaminen ja taitojen ylläpitäminen auttaa motivoimaan ja voimaannuttamaan ympärilläsi olevia tahoja. Monissa liemissä haudutettuja johtamisen ammattilaisia tukittaessa, heidän keinovalikoimastaan löytyy poikkeuksetta samoja elementtejä. Bulletit ja listat ovat loppuun kulutettuja, mutta yhtä kaikki, tässä eräs otos menestyksekkäistä tavoitteista johtamisen viestinnässä.

  • Sido ihmiset yrityksen kulttuuriin. Arvot luovat yhdessä tekemisen kanssa. yrityksen kulttuurin ja se muotoutuu tärkeäksi selkärangaksi yrityksen tavalle toimia.
  • Sitouta ihmiset yhtiön tarkoitukseen ja tavoitteisiin. Merkityksellisyys tulee siitä, että ihmiset tietävät miksi he ovat tässä mukana ja mihin ollaan menossa. Strategia ei saa olla pelkkä lause toimintakertomuksessa vaan elävä tulkinta ja toimintaohje siitä mitä me yhdessä haluamme, miten me sen teemme ja millä vauhdilla.
  • Luo luottamusta. Luottamus on tärkeä osa sitoutumisessa. Ihmisten täytyy luottaa sinuun ja yhtiöön, jotta he ottavat kaiken potentiaalinsa käyttöön ja työskentelevät kohti maalia.
  • Ylläpidä sitoutumista. Tee tekoja ja luo ilmapiiriä, jossa ihmisten sitoutuminen kasvaa.
  • Kannusta f2f-keskusteluihin ja tapaamisiin. Kahdenkeskiset tapaamiset ovat paras tapa saada aikaan vaikutusta, koska keskittyminen, kuuntelu ja ymmärtäminen on kahden kesken helpompaa.
  • Kehota ihmisiä yhteistyöhön. Pyri kaikin keinoin rikkomaan siiloja ja anna ihmisille mahdollisuus laajaan yhteistyöhön. Helpota rajojen ylittämistä.
  • Kerro asioita. Pidä organisaatio avoimena kertomalla mitä tapahtuu ja miksi. Ole selkeä ja saavutettavissa.
  • Kommunikoi muutos tehokkaasti. Älä unohda, että muutos on siirtymistä mukavuusalueelta epämukavuusalueelle. Tue muutosta. Johda sitä.
  • Raivaa pois tieltä kaikki mahdollisuudet väärän tiedon leviämiseen. Sulje juorukanavat ja ole saatavilla tiedon varmistamiseksi.
  • Huolehdi, että tieto on saatavilla ja löydettävissä. Ole avoin ja läpinäkyvä viestinnässä ja tiedon hallinnassa.

Hyvä viestintä on suorassa yhteydessä yrityksesi tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Henkilöstö, asiakkaat, omistajat ja sidosryhmät motivoituneina, sitoutuneina ja tyytyväisinä on paras sijoituksesi yritykseesi.